logo Augur


Kvalitativní výzkum

Metody kvalitativního výzkumu

Skupinová diskuse (focus group)

Cílem je konfrontace názorů diskutujících a pozorování způsobů jejich modifikace vzájemným ovlivňováním členy skupiny navzájem.

 • Moderátorem řízený rozhovor malé skupiny vybraných osob na stanovené téma.
 • Příspěvky diskutující neadresují moderátorovi, ale sobě navzájem a vstupují tak do vzájemných vztahů a přesvědčování.
 • Účastníci jsou příslušníky stejné sociální skupiny - jejich homogenita zaručí podobné vnímání a zkušenosti a komunikační dovednosti na srozumitelné úrovni.
 • Diskutující mají s diskutovaným problémem osobní zkušenost.
 • Diskuse není ovlivňována jinými faktory - účastníci nejsou ve vzájemném příbuzenském či jiném vztahu a moderátor je připraven "zkrotit" případné dominantní jedince.
 • Skupinový rozhovor trvá poměrně dlouho - až 1,5 - 2 hodiny.
 • Zúčastňuje se ho 8-12 spotřebitelů, nebo 6-7 odborníků - expertů.

Individuální hloubkový rozhovor

Cílem je odhalit často velmi hluboce zakořeněné příčiny respondentových názorů anebo chování.

 • Sondážní nestandardizovaný rozhovor, který umožňuje respondentovi volně hovořit a vyjádřit své názory a pocity k předmětu výzkumu.
 • Tazatel podněcuje respondenta k volné diskusi bez zábran na daná témata.
 • Důležité jsou nejenom odpovědi respondenta, ale také (nebo hlavně) jeho reakce.
 • Trvá zpravidla více jak 1 hodinu a může být se svolením respondenta zaznamenáván pro pozdější analýzu.
 • Odpovědi vyhodnocuje tazatel - odborník - nejlépe psycholog.

Brainstorming

Cílem je najít nové pohledy na řešení daného problému a najít tato řešení.

 • Je typ skupinové diskuse, které se účastní nejčastěji experti.
 • Výhodný jako nástroj podněcování tvořivosti - nápady se necenzurují a všechny se zaznamenávají.
 • Následuje vyhodnocení a zpracování získaných nápadů = >řešení.

Market structure audit

Cílem je určit cenovou hladinu produktu vzhledem k prostředí trhu.

 • Je metoda studiového testu zaměřená na analýzu cenové citlivosti výrobku ve vztahu k jeho značce, konkurenci a produktovou kategorii.
 • Identifikuje průměrnou cenovou hladinu a stanoví cenový práh definovaný spotřebiteli.
 • Analyzuje cenovou citlivost jako faktor plánovaných marketingových strategií.

Problem detection analysis

Cílem je najít souvztažnosti potřebné pro stanovení strategie řešení problému.

 • Je metoda sloužící k definování problému (vstup nového výrobku na trh - orientace v problematice) a jeho pozice (co může nabídnout).
 • Jako expertní diskuse na úrovni technických a marketingových odborníků vyhodnocuje indikátory problému.
 • Je využívána jako přípravná fáze téměř každého nového projektu.
Scroll to Top