logo Augur


Nabídka služeb

Analýzy a audity

Společnost AUGUR Consulting realizuje ročně desítky analýz, především v sociální oblasti a zdravotnictví. V uplynulém roce jsme uskutečnili např. 50 auditů v zařízeních poskytovatelů registrovaných sociálních služeb poskytovaných pobytovou formou. Jednalo se nejen o audity kvality, ale také audity v oblasti řízení, personální oblasti a ekonomiky. Současně zabezpečujeme analýzy marketingového typu pro komerční subjekty, v řadě případů pro nadnárodní společnosti.

Přejít na "Analýzy a audity"

Výzkumy, průzkumy

Jedná se o výzkumy sociologického typu, výzkumy veřejného mínění např. na lokální úrovni (pro obce), krajské úrovni nebo výzkumy celorepublikové s ad hoc tematickým zaměřením. Současně zajišťujeme průzkumy a výzkumy trhu v různých oblastech národního hospodářství. Participujeme také na výzkumných projektech ve spolupráci s celou řadou akademických pracovišť, univerzit a vysokých škol.

Přejít na "Výzkumy a průzkumy"

Poradenství v sociální oblasti

Jedná se především o poradenství v sociální oblasti, poradenství v oblasti KPSS. Poradenství je realizováno podle požadavků klientů (odborná podpora, supervize, konzultace, mentoring, tréning, facilitace). Poradenství může být poskytováno face to face formou, ale také formou mailingu, formou videokonferencí atd.

Přejít na "Poradenství v sociální oblasti"

IT aplikace a informační systémy pro sociální oblast

AUGUR Consulting může nabídnout praxí prověřená komplexní řešení modulárních informačních systémů především v sociální, ale i zdravotní oblasti. Jedná se o Krajské informační systémy sociálních služeb pro reporting, historizaci, kontrolu, analýzu a prezentaci dat s možnosti sdílení těchto dat v rámci jednotlivých přístupových úrovní. Jedná se např. o benchmarkingovou aplikaci, která je důležitá pro správu a optimalizaci krajských sítí sociálních služeb s přesahem do jejich efektivního financování, dále pak např. modul pro výpočet vyrovnávací platby, modul pro dotační řízení obcí, elektronické katalogy sociálních služeb na krajské a obecní úrovni a celou řadu dalších aplikací podle potřeb klientů.

Přejít na "IT aplikace a informační systémy pro sociální oblasti"
Scroll to Top