logo Augur


Výzkumy a poradenství v sociální oblasti

Sociologická šetření s ad hoc tematickým zaměřením pro oblast samosprávy - kraje a města

VÝZKUMY A ANALÝZY V SOCIÁLNÍ OBLASTI

 • Výzkumy v oblasti Komunitního plánování sociálních služeb KPSS.
 • Výzkumy jednotlivých skupin uživatelů sociálních služeb.
 • Výzkumy mezi seniory.
 • Výzkumy jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením.
 • Výzkumy cílové skupiny rodina a mládež do 26 let.
 • Výzkumy mezi cílovými skupinami osob ohrožených sociálním vyloučením.
 • Výzkumy mezi poskytovateli sociálních služeb.
 • Výzkumy mezi zadavateli sociálních služeb.

PORADENSTVÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A SOCIÁLNÍ PRÁCE

 • V oblasti transformace a optimalizace sítí sociálních služeb (tzv. síťování sociálních služeb).
 • V oblasti financování sociálních služeb s využitím sofistikovaných přístupů a metod např. Benchmarking nebo BSC Balanced Scorecard.
 • V oblasti zavádění standardů kvality v sociálních službách.
 • V oblasti vzdělávání pracovníků v sociálních službách.
 • A v dalších oblastech sociální politiky a sociální práce.
Scroll to Top